گلفروشی بهرام نامش را از موسس خود یعنی بهرام جعفری گرفته است که یک کارآفرین بزرگ و قابل احترام است. این گلفروشی فعالیت خودش را از سال 1345 شروع کرد و تا امروز جزء مطرح ترین نام ها در این زمینه می باشد . امروزه دیگر نمی توان بهرام را تنها یک گلفروشی دانست . این مجموعه با گسترش فعالیت خود به یک موسسه بزرگ و صاحب نام  در زمینه گل و گیاه تبدیل شده است.

گل فروشی بهرام

وبسایت

bahramflowers.com

اینستاگرام

instagram.com/bahramflowers