کادو باکس به عنوان قدیمی ترین مجموعه اینترنتی در زمینه ارسال گل در باکس های لوکس می باشد